Nystart

Detta är vårt första månadsbrev!  Vi har valt att kalla det NYSTART av flera olika anledningar. Ett nytt år – varje dag är självklart en ny möjlighet på samma sätt som ett nytt år är det! Ett nytt sätt att arbeta – för oss innebär det nya året en ny arbetssituation som är väldigt annorlunda Läs mer om Nystart[…]