Nystart

Janne på spaning efter NystartDetta är vårt första månadsbrev! 
Vi har valt att kalla det NYSTART av flera olika anledningar.

Ett nytt år – varje dag är självklart en ny möjlighet på samma sätt som ett nytt år är det!

Ett nytt sätt att arbeta – för oss innebär det nya året en ny arbetssituation som är väldigt annorlunda jämfört med tidigare. Vi kommer att arbeta tillsammans – var och en med sina specialitéer – och tillsammans kommer det att ge oss både arbetsglädje och många starka kombinationsmöjligheter!

Ett helt nytt yrke för Åsa – en ny yrkesmässig resa har börjat – mitt i livet! Efter att ha arbetat inom bank- och finansbranschen i drygt 30 år så kände jag ett behov av att lära mig nytt och utvecklas. Ett intresse för människor och för fysisk aktivitet har alltid funnits där och nu var det dags! Under hösten utbildade jag mig till ICC Coach. Under 2017 utbildar jag mig till Massageterapeut. Många nya spännande möten och utmaningar.

Möten med nya människor och att i dessa möten kunna bidra till utveckling av både utsidan och insidan – det kan man väl verkligen kalla NYSTART!

En NYSTART behöver inte vara omvälvande och stor, det kan vara att testa en ny maträtt, ett nytt gympapass eller att ta en ny väg till jobbet. Men en NYSTART kan också vara stor och omvälvande, även om man är mitt i livet!

Det kan handla om att fundera igenom hur vi vill att det kommande året och framtiden ska gestalta sig. Gör jag verkligen det jag vill? I stort och i smått. Förändring får konsekvenser, hur hantera jag det?

En NYSTART kan kännas helt fantastisk men många gånger även kännas farlig. Det kan kännas ovanligt, konstigt och ovant. Lägga armarna i kors. Hur känns det? Prova nu på att lägga armarna i kors på andra hållet. Hur känns det? Var det svårt? Kändes det ovanligt?

En NYSTART kan till och med skapa rädslor men med rädslor kommer du ingen vart. Om du vill bli en riktigt duktig utförsåkare så räcker det inte att bara åka i barnbacken. Du måste utmana dig själv till svårare och svårare backar. Om du stannar kvar i tryggheten i nybörjarbacken, så kommer du att bli kung i barnbacken, men inget mer. De där små backarna som inte är någon utmaning är alltså i själva verket otrygga platser – om ditt mål är att förverkliga hela din potential.

Vi människor strävar ofta efter trygghet och kontroll. Vi vet vad vi har, men vi vet inte vad vi får. Därför känns det för många som ett väldigt stort steg att flytta, byta jobb eller genomföra andra stora livsförändringar. Men den som aldrig vågar utan bara ser till riskerna får kanske heller aldrig veta vad de alternativa möjligheterna skulle kunna erbjuda.

Så träna dig på att bli bättre på nya starter. Vilken sko knyter du först? Välj den andra de kommande dagarna och se vad som händer. Byt hand då du borstar tänderna. Knäpp dina händer. Vilken tumme ligger överst? Välj nu att knyta på andra hållet. Det finns många sätt att träna på en NYSTART och varje gång du gör det tränar du din hjärna. Idag vet vi att kontakten mellan hjärncellerna, synapserna, är viktiga att hålla igång. För att göra det är det bland annat viktigt att ha kul. Det kan kännas tryggt att gå i invanda banor – men hjärnan behöver lust och utmaning och vad är väl en NYSTART om inte både utmanande och roligt!

”Det är bättre att ångra vad man har gjort
än 
att ångra det som aldrig blev gjort.”
Elmer Diktonius

Tips på nystart!
Den 13-17 november 2017, genomför vi en kurs i Nerja, Spanien, som heter ”Lär dig skapa en bra livsutveckling” och handlar om att lägga grunden för en bra utveckling i ditt jobb och i ditt privatliv. På den här kursen kommer din personliga utveckling att stå i fokus. Vad är väl det om inte en möjlighet till NYSTART, i stort eller i smått!

Välkommen!

Ta vara på livets alla möjligheter,
Åsa & Janne