Låt inte hälsan vänta

Vad är det som gör att vi låter hälsan vänta?
Vi ställde en fråga som löd -” Vad innebär stress för dig? Svaren kom omgående… -”Känslan att inte ha kontroll över sin situation”, ”När man känner att oförmågan att sortera och prioritera kryper på”, ”När andra förväntar sig att man kan och man själv inser att det inte går”, ”Obalans mellan upplevda krav och de resurser man anser sig ha att tillgå”.

Känner du dig stressad?
Även om du inte kan förändra stressen omkring dig så kan du förändra hur du väljer att bemöta och hantera den. Det finns bra och dålig stress. Det är viktigt att du skiljer på positiv och negativ stress så att du inte ser all stress som negativ och jobbig. Positiv stress gör att vi blir produktiva, blir kreativa och mår bra. Men får du symptom på negativ stress som huvudvärk, tappar aptiten eller att du får sömnproblem bör du göra något åt det.

Stress är ju vårt sätt att reagera när våra behov inte tillgodoses. Ser vi tillbaka på svaren på vår fråga ovan så handlar det mycket just om våra behov som inte blir tillgodosedda. Man upplever en obalans mellan krav och resurser.

Vad kan vi då göra för att klara av stressen?
En sak är att lära sig att avstressa. Avstressning är ”förmågan att enkelt anpassa sig till stressade situationer och motgångar utan att uppleva de fysiska och känslomässiga negativa konsekvenserna av stress”. Det är så att hjärnan stressas av situationer som hjärnan tror ska hända. Så kan du lära dig hantera de tankar du släpper in är mycket vunnet. Det finns metoder som hjälper dig att träna på detta. Det gäller att fylla på med hjälpande tankar, istället för stjälpande. Efter avstressning kan endel av oss möta förändringar och överraskningar med större lugn än tidigare.

Återhämtning är en annan central del i stresshantering. Man kan både arbeta och träna hårt utan att det blir farligt bara man får tillräckligt med återhämtning. Det är ju i återhämtningen man växer och stärks. Då utrymme och förmågan till återhämtning minskar finns det en risk att även en mindre mängd arbete kan leda till stressjukdomar.

Återhämtning är att göra något annat än det du dagligen sysslar med. Sitter du stilla mycket så kan en daglig promenad var en bra återhämtning. Har du en sysselsättning där du utsätts för mycket ljud kan en stund i tystnad var bra. Är du uppe i höga varvtal kan meditation eller avslappning vara det bästa – var kreativ!

Forskning visar att de som hanterar dagliga stressmoment som utmaningar snarare än som hot växer av dem och har lättare att hantera kriser med större mod, styrka och förnuft. Så ta dig an dagen som om du ska bestiga Mount Everest – en utmaning att se fram emot!

Så låt inte hälsan vänta – ta en mer aktiv kontroll över ditt liv.
Fundera på hur du kan minska på obalanserna.

”Det är inte stressen som dödar oss
utan hur 
vi reagerar på den.
Att inta rätt förhållningssätt kan omvandla
negativ stress till något positivt”
Hans Selye

Tips på nystart!
Under hösten 2017 genomför Lars-Eric Uneståhl en utbildning som heter, ”Lär dig stresshantera dig själv – och andra”. Detta är första (fristående) steget i en utbildning i två steg som leder till Certifierad Stress Manager. Det första steget handlar om hur du kan hjälpa dig själv. Eftersom behovet av effektiva metoder för stresshantering är oerhört stort i dag så kan du nå ”helpers high” – den sköna känslan av att kunna hjälpa andra till ett bättre liv om du går båda utbildningarna.

Vad är väl det om inte en möjlighet till NYSTART, för att skapa dig och andra en bättre livsutveckling!

Ta vara på livets alla möjligheter,
Åsa & Janne