augusti 19, 2020

Akutcoaching

Coaching är en professionell samtalsmetodik vars syfte är att fokusera på och nå uppsatta mål, skapa resultat och förverkliga visioner såväl yrkesmässigt som privat. Min roll som coach är att hjälpa dig att optimera dina resurser för att nå de mål du kommer fram till. Jag lyssnar, ställer kraftfulla frågor, vägleder, stöttar, uppmuntrar och ger stärkande feedback. Jag som coach kommer inte att styra dig eller ge en massa råd, utan att samtala så att du som coachas får inspiration att hitta den lösning som passar dig. Man kan se coachingen som en metafor – jag som din coach tar dig från en plats till en annan. Det blir en som gemensam resa.

Vid akutcoaching fokuserar vi på att hitta en lösning på ett problem som idag hindrar dig från att ta nya steg mot en lösning. Vi ser även till att ta fram aktiviteter som du behöver genomföra för att åter starta resan mot din önskade framtid.

Vid akutcoaching träffs vi 1-3 gånger beroende på hur snabbt vi hittar en lösning.

Pris från 1.200 kr

Kontakta mig för ett första möte >>>klicka här<<<
Vänliga hälsningar
Janne