mars 22, 2017

Coaching

Coaching för framgång!

Coaching för en bra livsutveckling
Coaching är ett samarbete mellan klient och coach. Det är en tankeväckande och kreativ process som inspirerar klienten att maximera sin personliga och professionella potential. 

Coaching används för att hitta lösningar på problem men även för att göra det som är bra ännu bättre. Coaching används både professionellt och personligt för att utvecklas, utforma sina liv och nå sina mål.

Att anlita en coach har blivit alltmer accepterat och coachning används idag av både privatpersoner, inom idrott och performing arts och i arbetslivet. Coachen kan spela en avgörande roll i klientens möjlighet att utvecklas samt öka förmågan att hantera förändringar och skapa ny mening.

Covid-19 leder till stora förändringar för många av oss. Coaching kan vara ett sätt att reda ut osäkerheten.

Den finländske psykiatern och författaren Ben Furman har sagt att ”bakom varje klagomål finns ett önskemål” och det gäller att få fram detta önskemål.

Allmänt om coaching med mig
Jag ser coaching som ett sätt att stödja personlig utveckling med fokus på positiva resultat. Du kanske undrar om jag är rätt coach för dig – det kommer fram på vårt första inledande möte, där vi även går igenom upplägg, kontrakt och ekonomi. Våra träffar förlägger vi sedan hos dig, i våra lokaler ,via mail och skype/FaceTime/zoom eller varför inte på en walk&talk.

Jag är certifierad genom ICC, International Coaching Community, och utbildad på SLH, Skandinaviska Ledarhögskolan, och jobbar utifrån ICCs Etiska regler.

  • Bokat upplägg kan utnyttjas under 1 år från den första träffen.
  • Avbokning skall ske senast 2 timmar innan bokad tid (pga Covid-19 denna korta avbokningstid, i vanliga fall 24 timmar innan)
  • Ej avbokad tid faktureras.
  • Milersättning på 30 kr / mil exkl. moms faktureras.
  • Priser ser du under respektive coachingområde
  • Våra möten är på ca 60 minuter förutom det första mötet som är ca 90 minuter pga av att vi går igenom praktiska saker.

Kontakta mig för ett första möte >>>klicka här<<<
Vänliga hälsningar
Janne

Bra Livsutveckling arbetar främst med…

1. Akutcoaching
Denna typ av coaching är en bra lösning då du kört fast och behöver ha ett professionellt bollplank. Med denna coaching löser du tillfälliga frågor som dyker upp på vägen. Detta är en strukturerad modell för att komma fram till ett snabbt svar. Denna coaching kommer troligtvis inte förändra ditt liv men inspirerar dig till att hitta en lösning och skapa en förändring. Du får samtal, respons och coaching av mig på hur du kan gå vidare, sätta ett nytt mål och nå dit. LÄS MER

2. Personlig coaching
Vid all typ av coaching arbetar jag alltid med utgångspunkten att du som klient är expert i ditt liv och ställer därför frågor istället för att ge råd. Frågor som får dig att tänka efter. På denna grund är det mitt ansvar som coach att, utforska, förtydliga och hålla samtalet inom ramen för det du vill uppnå. Uppmuntra dig till självinsikt genom direkt kommunikation. Ställa kraftfulla frågor för att du ska få nya insikter och hitta lösningar. Skapa goda förutsättningar för att du ska ta ansvar och göra framsteg. LÄS MER

3. Livscoaching
Lifecoaching, eller livscoaching, för ett livslångt välmående, behandlar alla områden i ditt liv. Det kan vara relationer, din karriär, livspusslet, ekonomi, nya steg i livet mm och allt för att skapa ett livslångt välmående. Du lär dig att prioritera på ett annorlunda sätt, vad som är viktigt för dig och du får ett nytt perspektiv på din situation vilket kan leda till att den negativa stressen minskar. Det handlar om att undersöka vad som händer just nu. Upptäcka vad dina hinder eller utmaningar kan vara. Välja en eller flera handlingsplan/er för att göra Ditt liv till vad du vill att det ska vara. Vad du EGENTLIGEN vill att det ska vara. LÄS MER 

4. Teamcoaching
Teamcoaching handlar om att optimera en grupp individers resultat. Det är en process där coachen jobbar med gruppen under en lite längre tid. Det kan handla om att coacha en grupp individer som är oense, drar åt olika håll eller har olika syn på hur man bäst tar sig till målet. Målet är att skapa fungerande team med god synergi, delade värderingar och gemensamma mål. Det handlar om att få teamet att uppnå sina mål på det mest effektiva sättet. Det handla också om att coacha teamet genom de konflikter som kan uppstå när människor jobbar tillsammans.

5. Golf – den perfekta avkopplingen för utvecklande coachande samtal
Avkoppling kan definieras som att göra något annat än det man brukar göra. En bra avkoppling kan göra att du blir mer motiverad, har roligt, får tröttheten att försvinna och skapar ett skapande och kreativt tillstånd. Detta tillsammans gör att coaching går hand i hand med det mentala spelet golf.

Mitt upplägg är inte inriktad i första hand på att du ska bli en bättre golfspelare, även om det kan bli en positiv följd av det hela. Mitt upplägg är att du skall lösa de utmaningar du står inför i livet – privat eller i ditt yrkesliv, på ett annorlunda sätt.

Min tanke är att vi träffs på golfbanan, tar ett snack innan, spelare en runda och avslutar med ett utvärderande snack om hur du går vidare. Vi kan genomföra detta vid ett tillfälle eller flera tillfällen under längre tid, det är upp till dig. Tänk om du kanske till och med slår två flugor i en smäll… Hittar lösningar på de problem du står inför OCH blir en bättre golfspelare!!

Kontakta mig för ett första möte >>>klicka här<<<
Vänliga hälsningar
Janne