mars 22, 2017

Föreläsning

InsprationsföreläsningInspiration, motivation, lärande och glädje – målet med våra föreläsningar.

Våra föreläsningar innehåller bland annat personliga berättelser om hur vi lyckats övervinna stora hinder. Vi delar med oss av verktyg för att nå framgång, vare sig det är i ditt yrkesliv eller ditt privatliv. Vi berättar om strategier för livet och om hur du kan skapa ett vinnande sätt. Med rätt redskap kan du få en attityd som lyfter såväl dig själv, som människor runt omkring dig.

Föreläsningarna ger motivation och inspirerar till att ta nya steg i den riktning du vill. Att lära sig hur man med mental styrketräning kan stärka sitt personliga ledarskap har stor betydelse för hur man mår och hur pass väl man tacklar vardagslivets ständiga utmaningar.

Den kanske viktigaste effekten är att man blir bättre på att ta vara på livets möjligheter, som är en viktigare förmåga är att vara bra på att undvika risker.

Med föreläsningarna vill vi bland annat;

  • Ge kraft att våga fast rädslan finns
  • Visa hur viktigt det är med en inre stark drivkraft
  • Förmedla kraften i tydliga mål och visa på hur fallgroparna kan övervinnas
  • Ge förslag på hur träning kan leda till en mer positiv inre dialog

Några exempel på föreläsningar;

  • Stärk dina inre muskler med mental träning
  • Feedbackglädje – att lyfta varandra!
  • Rätt mental inställning
  • Om konsten att sätta mål och nå dem!

Vår önskan är att du kommer att lämna våra föreläsningar med en härligt bra känsla i magen,
go energi och med en vilja att våga ta nästa steg till en bra livsutveckling!

Hör av dig så bokar vi in en föreläsning >>>klicka här<<<

Vänliga hälsningar
Åsa & Janne