november 26, 2018

Må bra!

Det är många delar som ingår i välmående! Det handlar om att hålla kroppen bra skick så att den orkar hela livet. I det ingår att vara rörlig, stark och uthållig, detta kan du påverka själv genom att tex fundera på vad du äter och hur rörlig du är under en vanlig dag. Utöver mat och motion så påverkas självklart även ditt välmående av hur du tänker och hur du väljer att tackla problem, hinder och utmaningar, det vill säga din mentala styrka!

Vi på Bra Livsutveckling arbetar med flera dessa bitar dels i egen regi men även i samarbete med Friskare Steg (www.friskaresteg.se). Tillsammans är vi två företag med kompetenser som kompletterar varandra för att kunna inspirera och arbeta långsiktigt med dig som enskild person men även med företag som vill stärka sin personal och öka frisknärvaron!

Vårt samarbete kallar vi Må-Bra-Pussel, då det innehåller många pusselbitar som kan bidra till ökat välmående!

Kontakta oss om du vill veta mer >>> klicka här <<<